Λύκειο Βυτίνας

Το Λύκειο Βυτίνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του! 

Ιστορία σχολείου

Το 1946 ιδρύθηκε οκτατάξιο Γυμνάσιο στη Βυτίνα, το οποίο λειτούργησε μέχρι το σχολικό έτος 2010-11 ως τριτάξιο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις.

Από το σχολικό έτος 2011-12, μετά τη συγχώνευση με τα Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις Δημητσάνας και Λαγκαδίων, δημιουργήθηκε το Γυμνάσιο Βυτίνας και το Λύκειο Βυτίνας.

Free business joomla templates